Likebehandling

Likebehandling er den ideologiske ideen om at alle, uansett kjønn, sosial bakgrunn, funksjonsevne, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet og -uttrykk eller andre liknende vesentlige forhold, skal ha samme muligheter og behandles likt. Dette innebærer bl.a. at:

  • Det er ikke mulighet til å diskriminere personer basert på kjønn, sosial bakgrunn, funksjonsevne, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet og -uttrykk eller andre liknende vesentlige forhold.
  • Ved ansettelser skal den kandidaten med de beste kvalifikasjonene foretrukkes, uansett kjønn, sosial bakgrunn, funksjonsevne, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet og -uttrykk eller andre liknende vesentlige forhold på kandidaten.

Se ogsåRediger