Liburnisk språk

Liburnisk ble i oldtiden talt i området LiburniaBalkan. Språket var etter alt å dømme beslektet med illyrisk.