Lex specialis

Lex specialis-prinsippet kommer til anvendelse ved motstrid mellom rettsregler av samme rang og fører til at spesielle regler går foran mer generelle regler.

Se ogsåRediger