Lex posterior

Lex posterior-prinsippet fører til at ved motstrid mellom rettsregler av samme rang går yngre regler foran eldre regler.

Se ogsåRediger