Lese- og skrivetrening ved synshemming

Lese- og skrivetrening ved synshemming er aktuelt da det for mange synshemmede er vanskelig eller umulig å lese vanlig skrift. De fleste vil kunne klare å lese dersom de får egnede hjelpemidler, for eksempel luper, forstørrende-TV, ekstra belysning med mer. For dem som overhodet ikke kan lese vanlig skrift eller som ser så dårlig at lesing blir slitsomt og lite hensiktsmessig, er det viktig å lære punktskrift (blindeskrift).

For dem som er født blinde, vil punktskrift være deres skriftspråk og den skrivemetoden de har benyttet for å lære å lese og skrive. Voksne som er blitt blinde, har vært visuelle lesere og må lære seg systemet for punktskrift og å tolke skriften taktilt. Ofte må de gjennom en lang og slitsom prosess før punktskriften blir et hensiktsmessig hjelpemiddel for dem.

Se ogsåRediger