Lenvika er et gammelt kirkested, som kommunen Lenvik har sitt navn fra. Lenvika ligger på fastlandssiden av Gisundet, 31 km nord for kommunesentret, Finnsnes. Det var kirke i Lenvika fra slutten av 1100-tallet og fram til 1879. Den første kirken er omtalt i det islandske handskriftet Rymbegla. Den antas å være bygd ca. 1180. Denne sto fram til ca. 1500, da den brant ned. Et nytt kirkebygg sto fram til 1820, da dette også ble skadet av brann. Deler av tømmeret ble brukt til å reise den siste kirka i Lenvika i 1822, og denne skulle stå fram til 1885, da den ble revet og flyttet til Rossfjord, hvor den i dag står, under navnet Rossfjord kirke. Det står i dag en modell av det gamle kirkestedet, i parken ved Lenvik rådhus på Finnsnes. Modellen fremstiller Lenvika, slik det så ut rundt 1850.

Lenvika

Lenvika
69°26′38″N 18°09′18″Ø
Modell av det gamle kirkestedet, plassert ved Lenvik rådhus

I 1879 ble den nye Lenvik kirke bygd, ikke i Lenvika, men på Bjorelvnes, som lå meget sentralt på den tiden, like over sundet for det daværende kommunesentret Gibostad.

GrunnkretsRediger

Lenvik grunnkrets tilhører Bjorelvnesområdet og innbefatter bygdene Lenvika, Rødbergshamn og Aglapsvik. Areal: 20,07 km².

Innbyggere:

2000
2005
2010
2011
71
61
47
49

KilderRediger