Lederskap er et fagfelt og en praktisk ferdighet som omfatter evnen til individ, gruppe eller organisasjon til å «lede», påvirke eller veilede andre individer, grupper eller hele organisasjoner.

Gruppen av ledere

rediger

Eksempelvis kan styret eller øverste daglige leder i en organisasjon kalles for lederskap. Presteskapet eller andre instanser innenfor en religion som har myndighet til å treffe avgjørelser innenfor vedkommende religion, kan betegnes religionens lederskap.

Funksjonen å lede

rediger

Et eksempel på dette er når det blir sagt om en person at vedkommende utøver lederskap. Lederskap kan også tillegges en gruppe av ledere. I slike sammenhenger betyr lederskap omtrent det samme som ledelse.

Uttrykket lederskapsutvikling brukes gjerne som fellesbegrep for både indidviduell lederutvikling og utvikling av grupper av ledere. Mens lederutvikling retter seg mot ledere som enkeltpersoner, er ledelsesutviklingen kollektiv og systemrettet. Det betyr at den er opptatt av hvordan lederne fungerer sammen som gruppe, hvordan de samarbeider med øvrige ansatte, og hvordan de utnytter virksomhetens ressurser, organisasjon, teknologi, kultur osv. Programmer for lederskapsutvikling kan ha ulike målsettinger. Noen legger størst vekt på utvikling av hver enkelt leder. Andre legger vekt på å få lederne til å fungere best mulig sammen. Andre igjen søker å kombinere begge de to hensynene.

Publikasjon om lederskap

rediger

Pinsebevegelsen i Norge har et tidsskrift som heter Lederskap, se Lederskap (tidsskrift). Ukeavisen Ledelse utgis av mediebedriften Vårt Land. Temaet lederskap er behandlet i en rikholdig nasjonal og internasjonal litteratur. Se ledelse. Ledelsesplattform for staten er et dokument som angir basis, rammer og prinsipper for lederskap i statlige virksomheter.

Se også

rediger