Leddbetennelse (dyresykdom)

Leddbetennelse også kjent som fotasjuke eller fotfarang er en infeksjonssykdom hos lam.

ForekomstRediger

Hos lam utover våren og forsommeren. Særlig hvis lammene er ute i fuktig og kaldt vær om våren og må ligge på våt mark.

SymptomRediger

Feber tidlig i sykdomsforløpet, med nedsatt matlyst og dårlig allmenntilstand. I denne fasen kan lammet krepere eller den kan gå over uten å bli oppdaget. Kroniske symptomer vil variere med type infeksjon. Vanligst er stive bevegelser, varme ømme og svulne ledd, halting og dårlig allmenntilstand. Byller i ledd med gråkvitt og gulgrønt puss eller byller i indre organ kan forekomme.

ÅrsakRediger

Bakterier som koli, streptokokker, stafylokokker og rødsyke-bakterier. Å skille mellom bakteriene utfra symptom er vanskelig. Infeksjonen kan skje via navle-stump, etter kastrasjon, sår og rifter og sannsynligvis også flått-bitt. Flåtten kan vere en medvirkende faktor ved at flått-bårne infeksjoner svekker motstandskraften til lammet.

BehandlingRediger

Antibiotika og sulfa kan hjelpe om sykdommen oppdages tidlig. Ved kroniske symptomer som har gitt skadde og forkrøplede ledd er det liten sjanse for bedring. Spesielt i store saueflokker kan slike lam lide mye. Søyen går gjerne fra lammet og det kan angripes av insekter og andre sykdommer. Avliving er her å anbefale.

ForebyggingRediger

  • Unngå beite med mye flått.
  • Bruk middel mot flått. Eventuelt serum.
  • Ha god hygiene og utfør tiltak mot andre sykdommer som kan svekke lammene.

LitteraturRediger