Leda og svanen i København

Leda og svanen i København var en skulptur plassert på en høy søyle i Københavns havnebasseng fra 1610 eller 1611 til 1795. Skulpturen var plassert rett ved tøyhusbassenget.[1][2][3] Leda og svanen kan sees allerede på Jan Diricksens prospekt av København fra 1611.

Jan Diricksens prospekt av København fra 1611. Monumentet sees helt nederst til venstre.
Fra Laurids de Thurahs Den Danske Vitruvius
Københavns vartegn. Skulpturen fremstilte Leda og svanen og var plassert mellom Slotsholmen og Christianshavn. Stikk av ukjent kunstner fra 1750 som viser Christian IVs bryggerhus og Arsenalet sett fra Christianshavn med inngangen til tøyhushavnen til venstre.
Københavns havn med Langebro og Christian IVs bryggerhus i sentrum. Midt i havnebassenget sees søylen med Leda og svanen. Fra 1748. Av Johannes Rach og Hans Heinrich Eegberg.

Monumentet ble til etter initiativ av Christian IV. Laurids de Thurah skriver feilaktig i Den Danske Vitruvius at skulpturen ble fraktet fra Kalmar til København som krigsbytte.

Søylen med monumentet på toppen var plassert på en kunstig sandgrunne, nærmest en liten øy i havnebassenget. Stedet var kjent som Havfruegrunden ettersom det var blitt rapportert et stort antall havfruer rett utenfor området ved tøyhuset.[4][5]

Ettersom seilleden var blitt grunnere og trafikken i havnebassenget øket sto monumentet i veien og ble fjernet i 1795. Man vet ikke hvor det ble av, men kort før 1900 skal det ha ligget i en hage på Frederiksberg Allé.[6]

I 2009 ble det stilt opp en bronsekopi av Anne Marie Carl Nielsens «Havfrue» fra 1921 på Havfruegrunden.[7]

Referanser

rediger