Åpne hovedmenyen
Lauer
Lauer 03.jpg
Havna ved Nordre Lauer

Lauer
59°0′30″N 11°0′45″E

Lauer er en gruppe små og trebare øyer sør for Kirkøy i Hvaler kommune i Østfold. Øyene er Nordre Lauer, Sva Lauer, Mellomholmen og Sør-Lauer. Bebyggelsen er konsentrert til Nordre Lauer, hvor det også er en god småbåthavn med molo. Det går rutebåt til Nordre Lauer tre ganger daglig. Hollungen AS drifter ruten. Øyene er vei- og bilfrie. Tidligere skrivemåte på øyene er Løver, Lauver og Løvøe. (Hvaler Bygdebok, bind 2, side 226). Lauer har gnr 33, tidligere løpenummer 85. Øyene var tidligere kun delt i to bruk, løpenummer 85 a og 85 b (Gnr 33, bnr 1 og 3).

På Nordre Lauer var tidligere skole og fiskemottak. Fiskemottaket var eiet av Norges Makrellag S/A og selskapet solgte sine bygg og sine brygger til Hvaler kommune i 1979. Hvaler kommune valgte å ikke ta vare på bryggeanlegget og bryggene ble revet av kommunen i år 2000.

De siste fastboende på Lauer flyttet derfra i løpet av 1970 og 1980-årene. Fritidsboligene er i dag tilsluttet Lauer Vel.

Kystverket har tinglyst en grunneiererklæring på moloen og del av havneområdet. Moloen ble påbegynt i 1928 og ytterligere forlenget i 1950 årene. Kystverket har dermed en rettslig disposisjonsrett over havneområdet. Hvaler kommune har i dag bruks- og vedlikeholdsavtale med Kystverket vedrørende moloen. Avtalen gjelder ut 2027. Hvaler kommune eier både det gamle Fiskemottaket, omtalt som «pakkhus» (i dag lager for Skjæregårdstjenesten) og det gamle kontorbygget, som i dag er overnattingssted og disponeres av Oslofjordens Friluftsråd.

Nordre Lauer ble utparsellert til boliger fra ca 1900 til 1932. Etter dette ble det utparsellert ytterligere tomter på Lauerøyene til fritidsbebyggelse. Totalt er det ca 34 fritidsboliger på Nordre Lauer, tre fritidsboliger på Sva Lauer, fire fritidsboliger på Mellomholmen og en fritidsbolig på Sør Lauer.

Havnen på Nordre Lauer er dels frihavn og dels faste båtplasser. Frihavnen er i dag lokalisert i søndre delen av havnen.  

LitteraturRediger