Larsbakken

Larsbakken er et gårdstun i Fjaler.

Demontering av Friarstova som sto i Hyllestad og skal flyttes tilbake
Friarstova før flytting

Gården Larsbakken sin historie kan spores tilbake til senmiddelalder, men går trolig lenger tilbake. Av tidligere navneformer finner en Bakkjen, Hauge og Maurhaug, trolig av maur og haug. Gården ligger på en høyde over Dalsfjorden i Fjaler kommune i bygda Tysselandet.

Gården var tidligere et klyngetun, og utfra det en finner av hellelagde gangveier og grunnmurer har det trolig vært langt over 20 hus i tunet.

I dag består tunet av fire gjenværende hus: Løe, stue, ildhus og stabbur. Ellers står det flere utløer som i sin tid hørte til gården. Disse har i 2007 fått omfattende restaurering, men mye arbeid gjenstår fremdeles. Ved restaureringsarbeidet blir det lagt stor vekt på tilbakeføring i form og ved materialvalg. Man bruker for eksempel håndsmidd spiker og håndsmidde treplugger. Kledning er av nordvendt, seintvokst malmfuru. Taktorv er så langt håndskåret på gården.

Ved avviklinga av klyngetunet (1895–1905) ble mange av husene flyttet til nye tun i umiddelbar nærhet til det gamle. Det er i dag fire gårder på det som før falt inn under tunet. Det er kun drift på en av disse. Andre bygninger ble derimot demontert og solgt og man vet ennå den dag i dag hvor flere av disse er. En finner gamle stover som har sin opprinnelse på klyngetunet bl.a i Dale i Sunnfjord og i Hyllestad.

Eksterne lenkerRediger