Åpne hovedmenyen

Landtoning er et begrep som brukes innen navigasjon. En landtoning er et bilde av hvordan silhouetten av landet ser ut, sett fra et punkt på sjøen. En landtoning vil endre seg med lysforholdene og etter årstidene. Et lett gjenkjennelig parti i en landtoning kalles gjerne en landkjenning. Når et skip har landkjenning, da har navigatøren ombord sett land og han har identifisert landet ved hjelp av en landkjenning.