Åpne hovedmenyen

Kreftforeningen

norsk ideell organisasjon
(Omdirigert fra Landsforeningen mot kreft)
Kreftforeningens kontorer i Oslo.

Kreftforeningen er en norsk landsdekkende ideell organisasjon for frivillig kreftarbeid i Norge. Kreftforeningens arbeid er basert på innsamlede midler, testamentariske gaver og tippemidler. Organisasjonen har rundt 113 000 medlemmer og 25 000 frivillige. Kreftforeningens historie begynte i 1938 da Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse ble etablert. Ti år senere ble det stiftet en ny kreftforening, Landsforeningen mot Kreft. De to foreningene arbeidet for en felles sak, men hadde i utgangspunktet forskjellig ideologi. I 1980-årene begynte en brobyggingsperiode mellom dem, som resulterte i sammenslåing og etablering av Den Norske Kreftforening i 1988. I 2004 tok foreningen formelt navnet Kreftforeningen som den på folkemunne var best kjent under.

Foreningen jobber for at færre skal få kreft, flere skal overleve og best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende.

Kreftforskning er et prioritert område for Kreftforeningen. Om lag halvparten av foreningens midler som disponeres til formål går til kreftforskning. Forskning er nødvendig for å øke forståelsen av kreftceller og forbedre diagnostisering og behandling av kreftpasienter, kreftomsorg og kreftforebyggende tiltak. Norsk kreftforskning kunne ikke hatt et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå uten den støtten som den norske befolkning gir gjennom Kreftforeningen. I 2012 bevilget Kreftforeningen 183 millioner kroner til kreftforskning. Hvert år deler foreningen ut Kong Olav Vs Kreftforskningspris til en kreftforsker som særskilt har utmerket seg gjennom sitt vitenskapelige engasjement. Prisen er den høyeste utmerkelsen Kreftforeningen gir.

Kreftforeningen jobber også mye med forebyggende arbeid. Omtrent hvert tredje tilfelle av kreft skyldes livsstil, og spesielt er tobakksbruk og usunt kosthold viktige årsaker. Det betyr at hvert tredje tilfelle av kreft kan forebygges. Innenfor områdene tobakk, sol, kosthold og fysisk aktivitet jobbes det mye med opplysningsvirksomhet og kampanjer for å nå ut til folket med informasjon. Solvettreglene er kanskje kjent for de fleste. Disse er det Kreftforeningen som står bak.

Kreftforeningen gjennomfører to landsomfattende aksjoner årlig: Krafttak mot kreft i uke 10 og 11 og Rosa sløyfe i oktober. Kreftforeningen er medlem i ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Kreftforeningen har en telefontjeneste, Kreftlinjen, for folk som har spørsmål om kreft. Hos Kreftlinjen får man kontakt med noen som kan lytte, forstå og gi svar. Avhengig av hva man lurer på, kan man få snakke med spesialsykepleiere, jurister og sosionomer både på telefon 800 57338 (800 KREFT), nettprat, sende sms eller e-post.

PasientforeningeneRediger

Kreftforeningen samarbeider med 13 pasientforeninger. På frivillig basis driver disse landsomfattende likemannsarbeid med besøkstjeneste til nye kreftpasienter, medlemsmøter, informasjon, kurs og rekreasjonstilbud. Pasientforeningene er selvstendige organisasjoner med egne vedtekter. Overfor helsepersonell, politikere og myndigheter er de pådrivere, og har gjennom årene oppnådd viktige avtaler som ivaretar de ulike pasientgruppenes interesser. Pasientforeningene får økonomisk støtte av Kreftforeningen, og har over 30 000 medlemmer.

Eksterne lenkerRediger