Laboratorium

arbeidsrom brukt til å drive med vitenskapelig forskning, eksperimentering og måling under kontrollerte forhold
(Omdirigert fra «Laboratorie»)

Et laboratorium er et arbeidsrom eller en bygning som blir brukt til å drive med vitenskapelig forskning, eksperimentering og måling under kontrollerte forhold. Ordet stammer fra latin og betyr å arbeide. Man finner laboratorier ved skoler, universiteter, forskningsinstitutter, i industrien og i militærvesenet. Begrepet er også brukt om en del rom som ikke blir brukt til strengt vitenskapelig arbeid, men hvor prosesser eller utstyr ligner på dem brukt i vitenskapelige laboratorier. Medisinsk laboratorium er et eksempel på dette.

Et biokjemisk laboratorium