Arbeidstaker

person som utfører et arbeid for en arbeidsgiver
(Omdirigert fra «Lønnsmottaker»)

Arbeidstaker er en person som utfører et arbeid for en arbeidsgiver. Begrepet brukes både om fast ansatte og de som har midlertidige arbeidsavtaler som vikariater, erlærlinger eller har engasjementer. Et annet uttrykk som blir brukt, er at de står i et tjenesteforhold.

Arbeidsforhold i Norge som avlønnes over en viss lovfestet verdi og hvor det ikke betales skatt, og arbeidsgiver ikke betaler arbeidsgiveravgift kalles svart arbeid.