Zhong yong

filosofisk bok
(Omdirigert fra «Læren om middelveien»)

Zhong yong (kinesisk: 中庸, pinyin: Zhōng Yōng) er en av de fire konfucianske bøker som Zhu Xi regnet til konfucianismens grunnleggende verker. Den er en av hoveddelene i Liji (Riteboken).

Forfatterskapet tilregnes tradisjonelt Konfucius' barnebarn Zi Si, men dette er omdiskutert.

Zhong Yong består av to deler med i alt 33 kapitler.

Hovedinnholdet er en drøfting av den gylne vei (dao, 道), som er bestemt av Himmelens mandat (tian ming, 天命) og som setter ethvbert menneske i stand til å leve et i konfuciansk forstand dygdenes liv. Den som følger denne vei, blir edelmann (junzi 君子).

Autoritetsdata