Et læremiddel er noe som brukes i undervisning og som har som mål å dekke ett eller flere kompetansemål i et fag på et bestemt nivå.[1] Tradisjonelt har trykte lærebøker vært dominerende type læremidler i de fleste fag[2], men læremidler omfatter også nettsider, tekster, programvare, lyd og bilder som er produsert for å ivareta bestemte opplæringsmål.

Siden nesten et hvilket som helst innhold kan tas inn og brukes i undervisning er det egentlig ikke noe klart skille mellom hva som er læremidler og innhold som brukes som læremidler. Alt innhold som settes inn i en pedagogisk sammenheng i undervisning omtales gjerne som læringsressurser. Utvikling av pedagogiske nettsider, videospill, webapplikasjoner og lignende gjør at skillet mellom digitale læremidler og digitale læringsressurser kan bli uhensiktsmessig. Ofte reserveres ordet læremiddel til tradisjonelle lærebøker, mens lignende innhold på nett omtales som digitale læremiddel, nettressurser eller læringsressurser.[3] I Norge skilles det mellom hva som regnes som læremidler og annet fordi det er bestemte lovkrav til læremidler, som målform og offentlige støtteordninger.

Begrepet læremidler ble tidligere brukt om et hvilket som helst hjelpemiddel brukt i skolen, for eksempel kulerammer og plansjer.[4]

Det finnes ikke noen fullstendig oversikt over læringsressurser og læremiddel i Norge, men nettsider som matematikk.org, skolekassa.no og skolehint.no er ressurser som har samlet mange nyttige læreopplegg gratis for lærere. Disse drives ofte av sentrale og offentlige aktører.

Referanser

rediger
  1. ^ «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - Kapittel 9. Leiing, funksjonar, utstyr og læremiddel i skolen - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 11. juli 2016. 
  2. ^ Øystein Gilje (9. juli 2016). «Digitale læremidler: «Den papirbaserte læreboka er fremdeles et svært sentralt læremiddel»». Utdanningsnytt. 
  3. ^ Marte Blikstad-Balas (2014). «Lærebokas hegemoni - et avsluttet kapittel?» (PDF). «da begreper som læremiddel, nettressurs og læringsressurs har blitt brukt om hverandre i litteraturen på en ganske forvirrende måte. Det har for eksempel vært vanlig å omtale trykte lærebøker som «læremiddel», mens digitale tekster omtales som «nettressurs» eller «digital læringsressurs». Det er imidlertid ikke lett å opprettholde et slikt skille. Hva skjer om læreren for eksempel lager en pdf-fil av en lærebokside? Skal den trykte varianten omtales som «læremiddel», mens pdf-en med nøyaktig samme innhold skal omtales som «digital læringsressurs»?» 
  4. ^ Bonnevie, J.A. (1838-1904) (1892). Folkeskolens undervisningsgjenstande efter skolelovene af 26de juni 1889 med særligt hensyn til skolen i landdistriktene. Kristiania: P.T. Mallings boghandels forl. s. 31.