Kompetansemål

definert mål i den norske lærelanen

Et kompetansemål er i norsk skole et definert mål i læreplanen for elevenes læring. I læreplanen Kunnskapsløftet-06 var målsettingene for grunnskoleutdanningen definert gjennom slike kompetansemål i alle fag. Over kompetansemålene står grunnleggende ferdigheter, som er mindre konkrete og ofte mer tverrfaglig orientert.

I videregående skole er kompetansemål definert for hva elevene skal kunne etter hvert trinn og hvert fag. I grunnskolen er de definert etter hva de skal kunne etter henholdsvis 2., 4., 7. og 10. trinn. Formelle kompetansemål fastsettes av Utdanningsdirektoratet og publiseres gjennom Grep.

I den praktiske undervisningen konkretiseres kompetansemålene i kunnskapselementer. For eksempel anga Kunnskapsløftet-06 at elever skulle lære om sentrale konflikter i det 20. århundre, og kunnskapselementene for målet kunne da angi at elevene skulle lære om første og andre verdenskrig.

I læreplanene som fulgte Kunnskapsløftet-06 var det til sammen ca 12 000 læringsmål i alle fag i norsk skole.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata