Lærebog i den evangelisk-christelige Religion

Balles Lærebog

«Lærebog i den evangelisk-christelige Religion» er en lærebok i kristendomskunnskap, utgitt første gang i 1791 av Sjællands biskop Nicolai Edinger Balle (1744–1816).

Balle hadde tatt til orde for å lage en forbedret utgave av den katekismus som var i bruk i dansk skole. I 1791 hadde han sammen med Bastholm utarbeidet en ny Lærebog i den evangelisk-christelige Religion. Boken skulle være innført i skolene innen 1794 og avløste Erik Pontoppidans "Sandhed til Gudfrygtighed" fra 1737. Boken kalles Balles Lærebog og var sammenlignet med Pontoppidan kortfattet og hadde oppgit spørsmålsformen til fordel for en systematisk fremstilling. Den tilfredsstilte verken den gammeldagstroende eller de liberale og på Vejleegnen nægtede "de stærke jyder" å bruke den.[1] Boken har kommet i en rekke utgaver både i Danmark og Norge. Boken utkom mange ganger etter Balles død.

Utgaver i Nasjonalbibliotekets eieRediger

Nedenstående er en oversikt over alle utgaver av Lærebog i den Evangelisk-christelige religion i Nasjonalbibliotekets eie. En del av utgavene finnes digitalt tilgjengelig for norske IP-adresser i Bokhylla hos Nasjonalbiblioteket.

Utgaver til bruk i danske og norske skolerRediger

 • Lærebog i den Evangelisk-christelige religion: indrettet til Brug i de danske Skoler. Kiøbenhavn: Johan Frederik Schultz, 1791. (Forfatter ikke oppgitt.)
 • Lærebog i den Evangelisk-christelige religion, indrettet til brug i de danske skoler. Kiøbenhavn: Schultz, 1792.
 • Lærebog i den Evangelisk-christelige Religion. Kiøbenhavn, 1793.
 • Lærebog i den Evangelisk-christelige Religion, indrettet til Brug i de danske Skoler. Kiøbenhavn: Schultz, 1795.
 • Lærebog i den Evangelisk-christelige Religion, indrettet til Brug i de danske Skoler. Kiøbenhavn: Schultz, 1801.
 • Lærebog i den Evangelisk-christelige Religion, indrettet til Brug i de danske Skoler. Kiøbenhavn: Schultz, 1802.
 • Lærebog i den Evangelisk-christelige Religion, indrettet til Brug i de danske Skoler. Kiøbenhavn: Schultz, 1805.
 • Lærebog i den Evangelisk-christelige Religion, til Brug i de danske Skoler. Kiøbenhavn, 1814. (Forfatter ikke oppgitt.)
 • Lærebog i den Evangelisk-christelige religion, indrettet til brug i de norske skoler. Christiansand: O.P. Moe, 1816.[2]
 • Lærebog i den Evangelisk-christelige religion, indrettet til brug i de norske skoler. Christiansand: O.P. Moe, 1820.
 • Lærebog i den Evangelisk-christelige Religion, indrettet til brug i de norske Skoler. Christiansand: Trykt hos O.P. Moe, 1830.[3]
 • Lærebog i den Evangelisk-christelige religion, indrettet til brug i de norske skoler. Christiansand, 1836.
 • Lærebog i den Evangelisk-christelige Religion, indrettet til Brug i de norske Skoler. Christiansand: Moe, 1838.
 • Lærebog i den Evangelisk-christelige Religion, indrettet til Brug i de norske Skoler. Christiansand: Moe, 1838.
 • Lærebog i den evangelisk-christelige Religion, indrettet til Brug i de norske Skoler. Christianssand: Steen, 1839.[4]
 • Lærebog i den Evangelisk-christelige Religion, indrettet til Brug i de danske Skoler: Omarbeidet og trykt som Manuscript til almindelig Prøv else. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1854.
 • Lærebog i den Evangelisk-christelige religion, indrettet til brug i de danske skoler. Kjøbenhavn: Schultz, 1860. (Forfatter ikke oppgitt.)

Av andre forfattereRediger

Lærebog i den evangelisk-christelige Religion kan også henvise til andre lærebøker av andre forfattere. Nasjonalbiblioteket eier følgende utgaver:

 • Gislesen, Knud: Lærebog i den christelige Religion: efter den evangelisk-lutherske Kirkes Bekjendelse. Christiania: J. Chr. Abelsted, 1847. Lenke til digital utgave .
 • La Cour, Carl Georg: Lærebog i den christelige Religion, efter den evangelisk-lutherske Lære: Til Brug ved Underviisning i Folkeskolen. Kjøbenhavn, 1850.
 • Rasmussen, P. C. J.: Forsøg til en Ny Lærebog i den evangelisk christelige Religion for almueskoler, nærmest etter Balles. Horsens: Forfatterens Forlag, 1843.
 • Wergeland, Nicolai: Kortfattet Lærebog i Den Evangelisk-Luthersk Christelige Religion: efter Luthers Katechismus og Pontoppidans Forklaring. Christiania: N. Wergeland, 1836.
 • Wergeland, Nicolai: Lærebog i den Evangelisk-Luthersk Christelige Religion: efter Luthers Katechismus og Pontoppidans Forklaring. Christiania: N. Wergeland, 1836.
 • Wergeland, Nicolai: Lærebog i den Evangelisk-Luthersk christelige Religion: efter Luthers Katechismus og Pontoppidans Forklaring. Utgave: 2. rettede og forb. Opl. Christiania: N. Wergeland, 1837.[5]
 • Wergeland, Nicolai: Lærebog i den Evangelisk-Luthersk christelige Religion: efter Luthers Katechismus og Pontoppidans Forklaring. Utgave: 2. rettede og forb. Opl. Christiania: N. Wergeland, 1837.
 • Wergeland, Nicolai: Kortfattet Lærebog i den Evangelisk-Luthersk Christelige Religion: efter Luthers Katechismus og Pontoppidans Forklaring. Utgave: 2. Opl. Christiania: N. Wergeland, 1837.[6]

ReferanserRediger

 1. ^ Nicolai Edinger Balle hos Den Store Danske utgitt av Gyldendal i Danmark. Besøkt 21. april 2013.
 2. ^ Lenke til digital utgave av Balles bok fra 1816 hos Nasjonalbiblioteket.
 3. ^ Lenke til digital utgave av Balles bok fra 1830 hos Nasjonalbiblioteket.
 4. ^ Lenke til digital utgave av Balles bok fra 1839 hos Nasjonalbiblioteket.
 5. ^ Lenke til digital utgave av Wergelands bok fra 1837 hos Nasjonalbiblioteket.
 6. ^ Lenke til digital utgave av Wergelands bok fra 1837 2. opplag hos Nasjonalbiblioteket.

KilderRediger