Låvenitt er et sjeldent, gult til brunt mineral med monoklin symmetri. Det danner sammen med wöhleritt, rosenbuschitt og mosandritt en gruppe zirkoniumholdige silikater med natrium, kalsium og fluor, som er karakteristiske for nefelinsyenittpegmatitter. Det er første gang beskrevet av W.C. Brøgger i 1885.

Låvenitt
 

Det har navn etter øya Låven i Langesundsfjorden.

Kilder Rediger