Kvinnehelse

Kvinnehelse er det fagområdet som handler om helseforhold som spesifikt gjelder kvinner. Kvinnekroppen er annerledes enn mannskroppen og kvinner har helseutfordringer som menn ikke har. Begrepet kvinnemedisin er også brukt, men kvinnehelse kan forstås som et noe bredere begrep som også tar opp emner som ikke er direkte medisinske. Kvinnehelse kan dels ses som et helsefaglig eller medisinsk tematisk forskningsområde og dels som en del av kvinneforskningen.

I 1997 nedsatte Sosial- og helsedepartementet et utvalg, ledet av professor i samfunnsmedisin Johanne Sundby, til å lage en offentlig utredning om Kvinners helse i Norge, NOU 1999:13[1].

I 2006 ble Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra 1.1. 2020 endret kompetansetjenesten navn til Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.

Ny utredning om kvinners helseRediger

5. mars 2021 ble det kjent at regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Utvalget skal levere sin endelige utredning og innstilling innen 20. september 2022. [2]


ReferanserRediger

  1. ^ NOU 1999:13 – Kvinners helse i Norge. Besøkt 27.08.2013.
  2. ^ «Meyer skal lede utvalg om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv». regjeringen.no. 5. mars 2021. Besøkt 6. mars 2021.