Åpne hovedmenyen

Kvensk språkting er et organ som gjør vedtak i normeringsspørsmål angående kvensk språk som er behandla av Kvensk språkråd. Viktige mål er et standardisert skriftsystem og en kvensk skolegrammatikk.

Språktinget ble etablert i april 2008, og medlemmene er oppnevnt av Kvensk institutt. Lederen er Dagny Olsen.