Kvensk språkråd

Kvensk språkråd er et organ som arbeider med rådgiving om kvensk språk. Det ble danna i april 2007, to år etter at kvensk fikk status som språk. Et prioritert emne er å opprette et standardisert skriftspråk basert på de ulike dialektene. Språkrådet er utnevnt av styret i Kvensk institutt.

Språkrådet behandler og sender normeringsforslag til Kvensk språkting, som er det organet som gjør endelige vedtak.

Lederen i Kvensk språkråd er Irene Andreassen, som også er statlig navnekonsulent for kvenske stedsnavn.

Det er ikke umulig at kvensk språkråd og kvensk språkting er blitt slått sammen.[1]

ReferanserRediger