Kvantitetsteorien er en gammel teori om prisnivå og inflasjon med røtter tilbake til 1500-tallet. Da ble det oppdaget at stor innførsel av gull og sølv til Spania fra Amerika førte til prisstigning. Det ble forklart med at den store tilgangen på sølv og gull førte til økning i myntproduksjonen og større sirkulasjon av penger.

En slik sammenheng mellom pengemengde og prisnivå kan illustreres ved hjelp av kvantitetsligningen:

Kvantitetsteorien bygger på forutsetningen om pengenøytralitet.

M*V=P*Y

M = sirkulerende pengemengde målt i kroner P = prisindeks Y = reelt BNP Produktet av P og Y er nominelt BNP V = nominelt BNP dividert på pengemengden

V=PY/M

V kalles for inntektsomløpshastigheten til penger. Den uttrykker hvor mange inntektskroner som hver krone i pengemengden i gjennomsnitt finansierer i løpet av et år. En høy V betyr at pengene sirkulerer raskt i økonomien. Inntektsomløpshastigheten = omløpshastigheten.

Historisk bakgrunn og utvikling

rediger

Formuleringen av kvantitetsteorien tilskrives vanligvis Jean Bodin (1568). Imidlertid finner man en eldre formulering hos Martín de Azpilcueta (1556), fra Salamancaskolen. Men finner også ansatser hos Nikolaus Kopernikus. Den første fullstendige formulering av kvantitetsteoriens vesentlige elementer stammer fra den engelske filosof John Locke, som bygget på Bodin og introduserte begrepet omløpshastighet og la vekt på at pengenes natur som byttemiddel var oppstått ut av konvensjon (i pakt med Aristoteles).

Senere ble konseptet uttrykt i en forenklet form av David Hume.

Økonomen Irving Fisher grep senere fatt i konseptet og forbedret det («The Purchasing Power of Money»; 1911). En viktig representant for en mer moderne utgave av teorien er den amerikanske økonomen Milton Friedman.

Litteratur

rediger
  • Fisher Irving, The Purchasing Power of Money, 1911
  • Friedman, Milton (1987). “quantity theory of money”, The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 4, pp. 3–20. Abstract. Arrow-page searchable preview at John Eatwell et al.(1989), Money: The New Palgrave, pp. 1–40.
  • Laidler, David E.W. (1991). The Golden Age of the Quantity Theory: The Development of Neoclassical Monetary Economics, 1870-1914. Princeton UP. Description and review.
  • Mises, Ludwig Heinrich Edler von; Human Action: A Treatise on Economics (1949), Ch. XVII “Indirect Exchange”, §4. “The Determination of the Purchasing Power of Money”.
  • Humphrey, Thomas M., The Quantity Theory of Money: Its Historical Evolution and Role in Policy Debates (1974). FRB Richmond Economic Review, Vol. 60, May/June 1974, pp. 2-19. Available at [SSRN: http://ssrn.com/abstract=2117542]