Kvantitativ analyse (kjemi)

Kvantitative analyser brukes i kjemien til å analysere hvor mye som er til stede av et stoff i en løsning. Eksempler på dette kan være titreringer som redokstitrering, syre-basetitrering, fellingstitrering og komplekstitrering