Kvadratrotdagen

Kvadratrotdagen henspiller på en kalendermessig og matematisk pussighet hvor både dagen og måneden i en dato tilsvarer kvadratroten til de to siste tallene i årstallet. Dagen markeres av spesielt interesserte.

I løpet av et århundre vil det av matematiske årsaker være ti slike dager.

  • 01.01.01
  • 02.02.04
  • 03.03.09
  • 04.04.16
  • 05.05.25
  • 06.06.36
  • 07.07.49
  • 08.08.64
  • 09.09.81
  • 10.10.00 (10.10.100)

Da den folkelige oppfatningen av et århundre gjerne er at det går fra år 0 til år 99, vil mange hevde at det kun er ni slike dager i et århundre. Avstanden i år mellom dagene er hhv. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 og 19, altså etterfølgende oddetall på samme måte som avstanden mellom hele kvadratrøtter i en rekke også vil være oddetall, dvs det som mangler i rekken over, tallet 1.

Eksterne lenkerRediger