Kuupik Kleists regjering

Kuupik Kleists regjering var Grønlands regjering fra 12. juni 2009 til 26. mars 2013. Kuupik Kleist fra Inuit Ataqatigiit var statsminister i regjeringen, som utgikk fra sosialistiske Inuit Ataqatigiit, sosialliberale Demokraatit og konservative Kattusseqatigiit. For første gang satt ikke Siumut med regjeringsmakten.

Minister Parti Fra Til
Statsminister Kuupik Kleist Inuit Ataqatigiit 12. juni 2009 26. mars 2013
Portefølje Minister Parti Fra Til
Boliger, infrastruktur og råstoffer Jens B. Fredriksen Demokraatit 12. juni 2009 26. mars 2013
Finanser Maliina Abelsen Inuit Ataqatigiit mars 2011 26. mars 2013
Palle Christiansen Demokraatit 12. juni 2009 mars 2011
Fiskeri, fangst og landbruk Ane Hansen Inuit Ataqatigiit 12. juni 2009 26. mars 2013
Næring og arbeidsmarked Ove Karl Berthelsen Inuit Ataqatigiit 12. juni 2009 26. mars 2013
Familie og sosiale saker Mimi Karlsen Inuit Ataqatigiit mars 2011 26. mars 2013
Maliina Abelsen Inuit Ataqatigiit 12. juni 2009 mars 2011
Helse Agathe Fontain Inuit Ataqatigiit 12. juni 2009 26. mars 2013
Kultur, utdannelse, forskning og kirke Palle Christiansen Demokraatit mars 2011 26. mars 2013
Mimi Karlsen Inuit Ataqatigiit 12. juni 2009 mars 2011
Innenrikssaker Anthon Frederiksen Kattusseqatigiit 12. juni 2009 26. mars 2013
Forgjenger:
 Hans Enoksens andre regjering 
Grønlands regjering
(2009–2013)
Etterfølger:
 Aleqa Hammonds regjering