Hans Enoksens andre regjering

Hans Enoksens andre regjering var Grønlands regjering fra 1. mai 2007 til 12. juni 2009. Den var en koalisjon bestående av Siumut, Atassut, og ble utpekt av Hans Enoksen etter Inuit Ataqatigiit brøt ut av hans første regjering. Koalisjonen fikk navnet «Nordlyskoalitionen».

Minister Parti Fra Til
Statsminister Hans Enoksen Siumut 1. mai 2007 12. juni 2009
Departement Minister Parti Fra Til
Fiskeri-, fangst- og landbruksdepartementet Finn Karlsen Atassut 1. mai 2007 12. juni 2009
Nærings-, arbeids-, og yrkesutdanningsdepartementet Siverth K. Heilmann Atassut 1. mai 2007 12. juni 2009
Infrastruktur-, miljø- og råstoffdepartementet Kim Kielsen Siumut 1. mai 2007 12. juni 2009
Finans- og utenriksdepartementet Aleqa Hammond Siumut 1. juli 2007 12. juni 2009
Familie- og helsedepartementet Arkalo Abelsen Atassut 1. mai 2007 12. juni 2009
Kultur-, utdannings-, forsknings- og kirkedepartementet Tommy Marø Siumut 1. mai 2007 12. juni 2009
Forgjenger:
 Hans Enoksens første regjering 
Grønlands regjering
Etterfølger:
 Kuupik Kleists regjering