Kungsbron er en bro i sentrum av Stockholm, som er en del av Kungsgatan og som forbinder Norrmalm med Kungsholmen. Broen går delvis over jernbaneverkstedet og bussterminalen, samt over innsjøen Klara/Barnhusviken.

Kungsbron sett fra nord.

Historie rediger

Den første Kungsbron ble bygget i årene 1878-1881 og erstattet sammen med Kungsgatsviadukten over jernbanen; en trebro i Gamle Brogatan, som gikk fra Blekholmen til Kungsgatan. Etter et forslag fra gatenavnutvalget ble navnet på broen bestemt med følgende ord: «Navnet Kungsbron skal bli gitt til den nye broen over Barnhusviken og til den nye gaten, som i broens forlengelse øst skal framdragas til Haymarket.» Navnet det er referert til er sannsynligvis Drottninggatan. Den gamle broen var en svingbro av stål, som var 10,7 meter bred og hadde støpejernstekkverk og vakre kandelabere i begge ender. Broen ble revet i 1944 da den nåværende broen ble bygget. Den ble bygget som en dobbeltbro av betong med enveis trafikk i begge retninger. Denne broen har et spenn på 68 meter og en bredde på 14 meter. Det stålfundamentet som ble brukt under støping av broen ble brukt på nytt som bærende konstruksjon i Pålsundsbron.

I 1907 ble Kungsbron supplert med «Kungsbroviadukten» over banegården. Det var en buebro av stål med et spenn på 42 meter. Denne broen ble revet i 1986 da den nåværende betongbroen ble bygget.

Bilder rediger

Litteratur rediger

  • Dufwa, Arne, red (1985): Trafikk, broer, t-baner, gater. Monografier utstedt av byen Stockholm, Stockholms tekniske historie 1. Stockholm: Liber Förlag. Libris 513275. ISBN 91-38-08725-1
  • Stahre, Nils-Gustaf; Fogelström, Per Anders; Ferenius, Jonas & Lundqvist, Gunnar ([1982] 1992): «Norrmalm» i: Stockholm gatenavn. Monografier utgitt av Stockholm by (2. utgave). Stockholm: Komiteen for Stockholmsforskning. Libris 7593250. ISBN 91-7031-042-4, s. 165.