Kulturplante

dyrket, foredlet plante

Kulturplanter eller kulturvekster er planter som gjennom dyrking og foredling (domestisering) er tatt i bruk for menneskelige formål. Det er altså kort sagt Jord- og hagebruksvekster.

En skiller mellom følgende grupper:

LitteraturRediger