Krystallkutling

art av strålefinnefisker

Krystallkutling (Crystallogobius linearis) er en fiskeart i gruppen kutlinger. Det er den eneste helt gjennomsiktige fisken, bortsett fra øynene, i Nord-Europa.

Krystallkutling
Nomenklatur
Crystallogobius linearis
Düben, 1845
Populærnavn
krystallkutling
Hører til
kutlinger,
piggfinnefisker,
strålefinnede fisker
Økologi
Habitat: marin
Utbredelse: nordøst i Atlanterhavet, deler av Middelhavet

Om arten

rediger

Krystallkutling er utbredt i nordøstlige deler av Atlanterhavet. Fra Gibraltar og nordover til Lofoten i Norge. Finnes både på vest- og øst-siden av De britiske øyer, i Irskesjøen, rundt Færøyene og hele Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat. I det vestlige og nordøstlige Middelhavet.

Beskrivelse

rediger

Krystallkutlingen er helt gjennomsiktig utenom øynene og noen få prikker på underkjeven og ved finnene. Første ryggfinne har to piggstråler, mens andre ryggfinne har en piggstråle og 18-20 bløtstråler. Gattfinnen har en piggstråle og 20-21 bløtstråler. Hunnfisken mangler bukfinner og den første ryggfinnen er mye mindre enn hos hannfisken. Krystallkutlingen er tydelig underbitt og hannen får to store «hoggtenner» i underkjeven i gytetiden. Hannfisken blir omtrent 5 cm, mens hunnfisken blir 4 cm.

Habitat

rediger

Krystallkutlingen lever i vannmassene et stykke fra land. Typisk finner man den mellom 20 og 80 m, men kan finnes fra fjæra og helt ned til 400 m.

Atferd

rediger

Krystallkutlingen lever pelagisk i stimer. Hannfisken lever som bunnfisk i gytetiden. Føden består av dyreplankton. Gytingen foregår om sommeren og hunnen legger opptil 3000 egg i tomme flerbørstemarkrør. Hannen passer på eggene til de klekkes. Hunnen dør etter gyting, mens hannen dør etter klekking, omtrent 1 år gammel.

Det foregår ikke noe fiske etter arten og den har ingen økonomisk betydning.

Litteratur

rediger
  • Moen, Frank Emil (2003). Dyreliv i havet - Nordeuropeisk marin fauna (3 utg.). Kristiansund: KOM Forlag. ISBN 82-90823-54-1. 
  • Pethon, Per (2005). Aschehougs store fiskebok (5 utg.). Oslo. ISBN 82-03-23247-7. 

Eksterne lenker

rediger