Krystallin

kjemisk forbindelse

Krystallin er et vannløselig protein som finnes i øyets linse og gjør linsen transparent. Det er også funnet i andre kroppsdeler, som i hjertet og i aggressive brystkreftsvulster. Det har vært påvist at skade på linsen kan fremme regenerering av nerver, og krystallin har blitt gjenstand for nevrologisk forskning. Så langt har det blitt demonstrert at krystallin β b2 (crybb2) kan være en nevritt-fremmende faktor.

Hovedfunksjonen til krystallin i øyets linse er trolig å øke brytningsindeksen uten å hindre lyset. Dette er imidlertid ikke dets eneste funksjon. Krystallin kan ha flere metabolske og regulerende funksjoner, både i linsen og i andre kroppsdeler.

Krystallin kan også analyseres med karbon-14-datering for å fastslå en avdøds persons omtrentlige fødselsår. Dette kommer av at atomprøvesprengninger som ble gjort i atmosfæren mellom 1945 og 1960 doblet atmosfærens innhold av karbon-14. Etter 1960 har nivået sunket. Når et menneske er ca. to år gammelt, er linsen i øyet ferdig utviklet, og avtrykket av C-14-nivået i atmosfæren på dette tidspunktet blir dermed sittende i krystallinet i personens øye livet ut.