Kryptokalvinisme

Kryptokalvinisme (avledet av gresk kryptos som betyr skjult, det vil si den skjulte kalvinisme) er en form for lutherdom med elementer av kalvinisme. Friedrich III av Pfalz fikk utferdiget Heidelberg-katekismen som bidro til å utbrede denne oppfatning. Særlig i Sachsen ble kryptokalvinisme bekjempet.

BeskrivelseRediger

Kryptokalvinisme ble utbredt i siste halvdel av 1500-tallet. En viktig ting for denne isme er nattverden, og troen på at Jesus er til stede i dennes brød og vin, men bare slik som det ble påstått at Philipp Melanchthon hevdet, nemlig at kun de troende mottar Kristus.

Begrepet har altså brodd mot på de tyskere (og andre) som ble mistenkt for å i smug innføre den kalvinistiske nattverdslæren. Det var særlig blant Melanchthons disipler at man så denne retning videreført under økt kalvinistisk innflytelse særlig blant teologene i Wittenberg. Disse framla i 1571 for August I av Sachsen den kryptokalvinistiske oppfatning i bare tilsynelatende lutherske former i Consensus Dresdensis. Senere skulle kryptokalvinistne bli undertrykt til fordel for den lutherske ortodoksis oppfatning av den rene lære, først i 1574 og endelig etter Nicolaus Crells fall i 1591.

I 1579 ble den danske teolog Niels Hemmingsen avsatt fra sit embede på Københavns Universitet etter anklage for kryptokalvinisme.

Eksterne lenkerRediger