En kromatisk skala er en skala som består av halvtonetrinn, for eksempel c-c-d-d osv. Dette gjør at en oktav i en kromatisk skala inneholder tolv påfølgende toner. Andre skalaer:

Frekvensforhold rediger

Frekvensene for to toner med en oktavs intervall har forholdstallet 2. Ettersom alle halvtoner ved «normal», det vil si temperert, stemming har samme frekvensforholdstallet og antall halvtonetrinn i en oktav er 12, er frekvensforholdstallet mellom to halvtoner   = 1,059463....

 
Kromatisk skala i C: full octav stigende og synkende