Kroatias nasjonalbank

Kroatias nasjonalbank (kroatisk: Hrvatska narodna banka) er sentralbanken i Kroatia.

Historie Rediger

Kroatia fikk sin uavhengighet fra Jugoslavia 25. juni 1991. Sentralbanken ble etablert i Artikkel 53 i republikkens grunnlov, vedtatt 21. desember 1990. Denne artikkelen fastsetter sentralbankens uavhengighet, rolle, overordnede ansvarsområder og oppgaver. Sentralbankens overordnede styringsmål defineres også her; en stabil valuta og generell likviditet, både innenlandsk og i forhold til utlandet. Artikkelen fastsetter også at sentralbankens status skal fastsettes i en egen lov.

En resolusjon av 8. oktober 1991, sammen med beslutningen om å erstatte den jugoslaviske dinaren med kroatiske dinarer fastsatte mer detaljert sentralbankens plikter og ansvarsområder.

4. november 1991 kom den første sentralbankloven, som da erstattet resolusjonen fra 1991. Bankens nåværende navn ble gitt 15. desember 1997, som et tillegg til grunnloven. Teksten i Artikkel 53 ble også justert noe, bl.a. ble kravet om at bankens overskudd skulle tilfalle regjeringen, fjernet. De overordnede styringsmålene ble også tatt ut, for heller å spesifiseres i sentralbankloven.

Bankens nåværende oppgaver, målsettinger og status er definert i sentralbankloven fra 5. april 2001. Denne loven styrker ytterligere sentralbankens uavhengighet fra regjeringen, og gir et rammeverk som er på linje med de sentralbanklovene som finnes i EU. Det viktigste styringsmålet for sentralbanken er, i likhet med EU og de fleste andre vestlige land, en lav og stabil inflasjon.

Den kroatiske dinaren, introdusert 23. desember 1991 som en overgangsvaluta, ble eneste gyldige betalingsmiddel 1. januar 1992. Den ble erstattet av den nåværende kunaen 30. mai 1994.

Sentralbanken ligger i Kroatias hovedstad, Zagreb.

Oppgaver og målsettinger Rediger

Sentralbankens primære styringsmål er en lav og stabil inflasjon. Såfremt ikke dette hovedmålet rammes, skal banken ellers støtte landets økonomiske politikk, og handle innenfor prinsippene om en åpen markedsøkonomi og fri konkurranse.

Sentralbankens oppgaver inkluderer:

  • Formulere og utøve landets penge- og valutapolitikk
  • Forvalte landets valutareserver
  • Utstede sedler og mynter
  • Forvalte lisenser for bankvirksomhet, overvåke og bestemme reguleringer av banknæringen
  • Fungere som bankenes bank
  • Regulere, forbedre og overvåke landets betalingssystem
  • Fungere som regjeringens bank
  • Bestemme reguleringer for oppgaver som ligger innenfor sentralbankens fullmakter
  • Utøve andre oppgaver som tillegges sentralbanken ut ifra sentralbankloven

I tillegg kommer sentralbankens rolle som koordinator mellom andre offentlige instanser, og samarbeide med internasjonale organer.

Sentralbanksjef Rediger

Sentralbanksjef er pr august 2018 Boris Vujčić. Han har hatt denne stillingen siden 8. juli 2012.[1]

Se også Rediger

Referanser Rediger

  1. ^ Kroatias nasjonalbank - Governor, besøkt 4. august 2018.

Eksterne lenker Rediger