Kristiania (navn)

Tidligere navn på Oslo

Kristiania var navnet på byen Oslo fram til 1. januar 1925. Byen skiftet da navn fra Christiania som var navnet på byen Oslo fra 1624 til 1924. Allerede ut på 1870-tallet begynte en å stave navnet «Kristiania» på norskere vis, med k og uten h.

I 1924 ble navnet på byen endret til «Oslo». Endringen var offisiell fra og med 1. januar 1925. Den gamle delen av Kristiania, som fram til 1925 hadde blitt kalt Oslo, fikk da navnet Gamlebyen.

Navnet er blant annet brukt i den historiske romanen «Krestiane Kristiania» av Torill Thorstad Hauger.

En skriftlig kortform av Kristiania eller Christiania var «Xania».

I dag brukes navnet i en del virksomheter, blant annet Høyskolen Kristiania.

Se ogsåRediger

LitteraturRediger