Krigsforbryterrettssakene i Khabarovsk

Krigsforbryterrettssakene i Khabarovsk var en serie av rettshøringer avholdt mellom den 25. og den 31. desember 1949 i den russiske byen Khabarovsk (Хаба́ровск). Her ble tolv medlemmer av den japanske Kwantunghæren stilt for retten for å ha produsert og brukt biologiske våpen under annen verdenskrig.

Under rettssaken tilstod de anklagede som for eksempel generalmajor Kiyashi Kawashima at minst 40 medlemmer av enhet 731 så tidlig som i 1941 slapp lopper smittet med pest over Changdeområdet fra fly. Disse operasjonene utløste pestepidemier.

Alle de anklagede ble funnet skyldige og idømt arbeidsleirstraffer på fra to til 25 år. Alle ble repatriert til Japan i 1956.

Det er blitt hevdet at de etter sovjetisk standard relativt milde straffene skyldtes at de anklagende bidro til å gi Sovjetunionen tilgang til arbeidsnotater fra enhet 731s virksomhet.