Krigsadvokat

militærjurist

Krigsadvokat er tittelen for en militær embedsmann som fører aktoratet i militære straffesaker. Krigsadvokatene er underordnet generaladvokaten (tidligere kalt generalkrigsadvokaten). Krigsadvokater må ha juridisk embedseksamen.[1]

Referanser rediger