En kreditnota eller kreditfaktura kan utstedes som ledd i avvikling av en handel. Ved levering av varen utsteder selger en faktura. Kreditnotaen kan heretter utstedes av flere årsaker inklusive:

  • Varen leveres tilbake
  • Det fakturerte stykkantall er større enn det leverte
  • Den fakturerte stykkpris er høyere enn avtalt
  • Feil med det leverte berettiger prisavslag

Kjøper skal etter dette betale forskjellen mellom fakturabeløpet og kreditnotaen til selger. Har kjøper allerede betalt fakturaen medfører kreditnotaens utstedelse at kjøper oppnår et tilgodehavende hos selger.

Betegnelsen kreditnota utspringer av at notaens pålydende krediteres kjøpers konto hos selger.

Utforming rediger

  • Det krediterte antall, priser og kreditnotaens totalbeløp angis som positive tall.
  • Det ligger i dokumentets navn «Kreditnota» at kreditnotaens innhold motsvarer en fakturering.