Kreatør er en yrkesbeskrivelse og -tittel brukt innen kreative bransjer – særlig i bedrifter som jobber med reklame, PR, design og andre former for kommunikasjon. Arbeidsoppgavene til en kreatør handler i første rekke om idé- og konseptutvikling. Dette innebærer å skape ideer med utgangspunkt i en kommunikasjonsoppgave, og å sørge for gjennomføring av en eller flere av disse ideene. Det ferdige resultatet kan innta mange former, for eksempel som en kampanje, et arrangement, en film, en kommunikasjonsstrategi eller et nytt produkt. Underveis i prosessen vil kreatøren jobbe både strategisk og kreativt for å løse oppgaven.

Reklamebyråer, designbyråer, PR-byråer, dags- og ukepresse, TV-selskaper og produksjonsselskaper for film er noen av virksomhetene som kan trenge en kreatørs kompetanse. En kreatør vil ofte jobbe i en gruppe som har ansvar for idé- og konseptutviklingen i et prosjekt.

«Kreatør» som samlebetegnelseRediger

Begrepet kreatør brukes ikke bare som en ren yrkestittel, men også som en samlebetegnelse for ulike stillinger innen det kreative fagfeltet. I reklamebransjen gjelder dette spesielt personer med tittel som Art Director eller tekstforfatter.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger