Konstrukt

Konstrukt er et begrep fra vitenskapsfilosofi som betegner et mentalt objekt eller forestilling, dvs. at dets eksistens er avhengig av individuelle, mentale forestillinger og bilder, i motsetning til virkelige objekter som eksisterer uavhengig av mentale forestillinger.[1]

Konsepter, teorier, hypoteser, klassifiseringer og idéer som f.eks representert ved ordene frihet og demokrati, utviklingsterori og attityde/holdning, nerd og sosial type er konstrukter, mens stener, datamaskiner, blyanter og filosofer ikke er konstrukter, men reelle objekter.

ReferanserRediger

  1. ^ Bunge, M. 1974. Treatise on Basic Philosophy, Vol. I Semantics I: Sense and Reference. Dordrecth-Boston: Reidel Publishing Co.