Konstitusjon (midlertidig ansettelse)

Konstitusjon er en form for midlertidig ansettelse eller utnevnelse i en offentlig stilling, særlig brukt om midlertidig tilsetting i et embete.[1]

For embetsmenn kan konstitusjon finne sted når embetsmannen bare trengs for et begrenset tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag, eller embetet ennå ikke er fast organisert, eller arbeidsområdet eller virkekretsen er planlagt endret. Videre kan konstitusjon skje når embetsmannen skal gjøre tjeneste i stedet for en annen (vikar).[2]

ReferanserRediger