Konstitusjon (midlertidig ansettelse)

(Omdirigert fra «Konstituert»)

Konstitusjon er en form for midlertidig ansettelse eller utnevnelse i en offentlig stilling, særlig brukt om midlertidig tilsetting i et embete.[1]

For embetsmenn kan konstitusjon finne sted når embetsmannen bare trengs i et begrenset tidsrom eller til å utføre et bestemt oppdrag, eller hvis embetet ennå ikke er fast organisert, eller hvis arbeidsområdet eller virkekretsen er planlagt endret. I tillegg kan konstitusjon skje når embetsmannen skal gjøre tjeneste i stedet for en annen (vikar).[2]

Referanser rediger