Innen geometri regnes to (eller flere) objekter for å være konsentriske eller koaksiale når de deler samme sentrum eller akse. Sirkler,[1] regulære polygoner[2] og regulære polyedre,[3] og kuler kan være konsentriske i forhold til hverandre (det å dele samme midtpunktet), mens for eksempel sylindere[4] kan dele samme sentrale akse.

En skyteskive til bueskyting med jevnt fordelte konsentriske sirkler.
Kepler sin kosmologiske modell består av flere konsentriske sfærer og regulære polyedre

Referanser rediger

  1. ^ Alexander, Daniel C.; Koeberlein, Geralyn M. (2009), Elementary Geometry for College Students, Cengage Learning, s. 279, ISBN 9781111788599, https://books.google.com/books?id=cRIFAAAAQBAJ&pg=PA279 .
  2. ^ Hardy, Godfrey Harold (1908), A Course of Pure Mathematics, The University Press, s. 107, https://books.google.com/books?id=tUY7AQAAIAAJ&pg=PA107 .
  3. ^ Gillard, Robert D. (1987), Comprehensive Coordination Chemistry: Theory & background, Pergamon Press, ss. 137, 139, ISBN 9780080262321 .
  4. ^ Spurk, Joseph; Aksel, Nuri (2008), Fluid Mechanics, Springer, s. 174, ISBN 9783540735366, https://books.google.com/books?id=7_FrhazRTgsC&pg=PA174 .