Åpne hovedmenyen

Konkurransefortrinn (økonomi)

Et konkurransefortrinn er effekten man får ved besittelse og utnyttelse av en ressurs eller en kompetanse som gir en bedrift fordel(er) i konkurranse med andre bedrifter.

SamfunnsøkonomiRediger

Innen samfunnsøkonomien brukes konkurransefortrinn (evt. komparativt fortrinn) om ressurser som gir hele økonomier (slik som Norges økonomi eller EUs økonomi) et fortrinn i handel overfor andre økonomier.

En økonomi har et konkurransefortrinn overfor en annen økonomi dersom en ressurs er relativt billigere i økonomien enn i den andre økonomien. Det relative begrepet er sett i forhold til prisen på andre økonomiske ressurser, slik som arbeidskraft og kompetanse eller naturressurser.

ForutsetningerRediger

SVIMA-teorien sier at en ressurs må være sjelden (generelt), viktig (for virksomheten), ikke-imiterbar, mobiliserbar, approprierbar for at den skal gi bedriften et reelt konkurransefortrinn. Dersom bedriften har hatt et slikt fortrinn over tid kalles ressursen et realisert konkurransefortrinn.

Se ogsåRediger