Konkret (tidsskrift)

(Omdirigert fra «Konkret»)

konkret er navnet på et tysk venstreradikalt tidsskrift som ble utgitt fra 1957 til begynnelsen av 1970-årene, og på et tidsskrift med samme navn som har blitt utgitt fra 1974. Dagens tidsskrift beskriver seg som det «eneste venstreorienterte publikumstidsskriftet i Tyskland» og utkommer månedlig. Verfassungsschutz beskriver derimot tidsskriftet som venstreekstremt, og regner det til det «antityske» spektrum.

Forløperen Studentenkurier rediger

I 1955 ble tidsskriftets forløper Studentenkurier grunnlagt av Klaus Rainer Röhl med hemmelig støtte fra sentralkomitéen til den forbudte kommunistiske organisasjonen FDJ. Tidsskriftet utkom frem til 1957 under dette navnet, og blant dets skribenter var bl.a. Werner Riegel, Peter Rühmkorf, Arno Schmidt og Kurt Hiller. Tidsskriftet hadde stor innflytelse blant venstreorienterte studenter.

konkret fra 1957 til 1974 rediger

I 1957 ble tidsskriftet omdøpt til konkret, og frem til 1964 hadde det nære ideologiske og økonomiske forbindelser til DDR og det forbudte vesttyske kommunistpartiet, KPD. Röhl fortalte senere at dets redaktører fikk instruksjoner fra det forbudte KPD. For å skjule disse forbindelsene ble det også trykt DDR-kritiske artikler og sexartikler. Udogmatiske sosialister som Hiller ble likevel presset ut av bladet.

Under studentopprøret fra 1967 fikk tidsskriftet en formidabel betydning, og nådde et opplag på i underkant av 200 000 eksemplarer med to eller fire månedlige utgivelser.

En av de mest kjente medarbeiderne var Röhls hustru Ulrike Meinhof, som fra 1962 til 1964 var sjefredaktør. Hun avsluttet sitt arbeid for konkret kort før hun i 1970 sluttet seg til grunnleggelsen av terrororganisasjonen RAF. I en artikkel i Frankfurter Rundschau fra 1969 beskyldte hun tidsskriftet for å være et «instrument for kontrarevolusjonen». 7. mai 1969 ble konkret-utgiveren Klaus Rainer Röhls hus i eksklusive Hamburg-Blankenese stormet av flere aktivister som knuste rutene og vandaliserte boligen.

De dramatiske personlige opplevelsene i forbindelse med den tidligere hustruens terrorvirksomhet og bortføring av deres to døtre førte til at Klaus Rainer Röhl, som fra første stund hadde avvist bruk av vold, snudde politisk, og tidsskriftet sluttet å utkomme.

konkret etter 1974 rediger

Fra 1974 ble konkret utgitt av journalisten Hermann L. Gremliza, som hevdet at Röhl etter at han skilte seg fra Meinhof hadde gjort konkret til et «kulørt ukeblad» for den «utenomparlamentariske opposisjonen».

Gremlizas tidsskrift lå langt til venstre for Röhls tidsskrift, og har aldri oppnådd noen særlig betydning sammenlignet med konkret i tidligere år.

En viktig forskjell på det tidligere tidsskriftet og det nåværende er at det tidligere hadde en antiimperialistisk holdning, mens det nåværende tilhører den meget spesielle venstreekstreme retning som kaller seg «antitysk», og som har lite tilfelles med den øvrige venstresiden. Bl.a. er tidsskriftet betingelsesløst proisraelsk og proamerikansk.

Litteratur rediger

  • Bettina Röhl: So macht Kommunismus Spaß! Ulrike Meinhof, Klaus Rainer Röhl und die Akte Konkret. Europäische Verlagsanstalt, 2006.
  • Rosen aus Ost-Berlin in: Spiegel 11/2006.


Advarsel: Visningstittelen «<i>Konkret</i> (tidsskrift)» overstyrer den tidligere visningstittelen «konkret (tidsskrift)».