Kongsberg barneasyl

Kongsberg barneasyl, eller bare Kongsberg asyl, tilbød pass, pleie og mat til barn fra fattige familier for at mødrene kunne disponere dagtiden til å livnære familien med arbeide i Kongsberg. Det fungerte omtrent som vår tids barnehager, og holdt åpent fra klokken 06.00 om morgenen til tidlig kveld. Asylet ble stiftet i 1845 for barn som var under syv år og dermed var for unge til å begynne på allmueskolen. Fra starten av var asylet en privat virksomhet og det utgikk en «subskribsjonsinnbydelse» i 1844 til alle som ville bidra. Institusjonen ble støttet av det statlige ("offentlige") og kommunale ("private") fattigvesenet, og etterhvert av sparebanken.

I begynnelsen holdt man til i Kongsberg offentlige fattigvesens bygård på Nymoen. Asylet ble flyttet til Vestsidens skolebygning, trolig på 1850-tallet. Det viste seg å være mindre behov for asylet enn antatt. Få barn møtte tidlig om morgenen og få ble til stengetid, og etterhvert ble barna som regel ikke innmeldt før i femårsalderen. I begynnelsen spilte undervisning ingen sentral rolle på asylet, men den ble introdusert og fikk etterhvert en stadig større plass parallelt med at kommunale myndigheter spilte en mer sentral rolle i driften. I 1886 vedtok Kongsberg skolestyre å opprette to småbarneskoler i byen, henholdsvis på Nymoen og Vestsiden. Barneasylet, som da lå på Vestsiden, ble dermed omdannet til småbarneskole for barn i alderen fra fem til syv år.

ArkivRediger

Se ogsåRediger

KilderRediger