Kondominium (av latin con-dominium, «felles eiendom», også kondominat) er flere staters felles styre over et område. Også området selv betegnes kondominium.

I historien finnes en rekke eksempler på kondominier, men slik forvaltning viste seg ofte å være ustabil, og de fleste kondominier havnet under en enkelt stats styre.

Historiske kondominier rediger