Kompromisset av 1850

Kompromisset av 1850 var fem lovforslag som ble vedtatt av Kongressen i USA i september 1850. Lovforslagene uskadeliggjorde en fire år lang politisk konfrontasjon mellom slavestatene og fristatene om den politiske statusen til territoriene som ble vunnet under den meksikansk-amerikanske krigen.

Før kompromisset:
 • California søker om opptak som slavefri delstat.
 • Texas gjør hevd på territorier helt til Rio Grande
 • New Mexico motstår territorialkrav fra Texas, og vil bli en egen delstat.
Territorielle endringer etter kompromisset:
 • California blir opptatt som en slavefri delstat
 • Texas oppgir noen territorialkrav mot gjeldssanering.
 • New Mexico blir et føderalt territorium med uavklart stilling for slaveriet.

Kompromisset ble utformet av senator Henry Clay fra Kentucky og frontet av Clay og senator Stephen A. Douglas fra Illinois, henholdsvis whig og demokrat. Lovforslagene ble opprinnelig fremmet som ett forslag for Kongressen våren 1850, men falt etter motstand fra demokrater fra slavestater, ledet av senator John C. Calhoun fra Sør-Carolina, samt whiger fra fristater. President Zachary Taylor ønsket ikke å utvide slaveriet vestover. Etter at Taylor døde i juli 1850, ble det mulig å lose et politisk kompromiss oppdelt i fem lovforslag gjennom Kongressen. Kompromisset ble støttet av blant andre senator Daniel Webster fra Massachusetts, leder for whigene i New England.

 • Texas oppgav sine territorialkrav i New Mexico og nord for linjen trukket i Missouri-kompromisset. Texas beholdt Texas Panhandle, og de føderale myndighetene overtok delstatens offentlige gjeld.
 • California ble opptatt som delstat med forbud mot slaveri.
 • New Mexico-territoriet ble gitt lokal selvbestemmelse i spørsmålet om slaveri.
 • Slaveriet ble opprettholdt, men slavehandelen forbudt, i Washington, D.C.
 • Lovgivning om rømte slaver ble skjerpet. Politivesenet i fristatene måtte bistå slavestatene med å innhente rømlinger.

LitteraturRediger

 • Bordewich, Fergus M. (2013). America's Great Debate: Henry Clay, Stephen A. Douglas, and the Compromise That Preserved the Union (engelsk). New York: Simon & Schuster. ISBN 978-1-4391-2461-1.