Kommunisten

Kommunisten var et tidsskrift som kom ut i årene 1932 - 1933, i regi av Norges Kommunistiske Parti.[1]

Da man annonserte for bladet i 1933 ble det presentert som et «Tidsskrift for marxist-leninistisk teori og praksis». Medarbeidere var blant andre Arvid G. Hansen, Håvard Langseth, Erling Bentzen, Jakob Friis, Ottar Lie, Peder Furubotn, Just Lippe, Viktor Olsen, Rolf Hansen, Hans Pfeiffer, P. Birk, Christian Hilt og Erling Heiestad.[2]

Redaktør for bladet var Henry Wilhelm Kristiansen, som på denne tiden var formann i partiet.

ReferanserRediger

  1. ^ Side 89. Einhart Lorenz: NKPs presse i 1920-årene, Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie 1/1979, Pax, Oslo ISBN 82-530-0957-7
  2. ^ Annonse i Hardanger Arbeiderblad 15. mars 1933